OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

SEO

SEO

SEO je zkratka z anglického search engine optimisation, čo sa prekladá ako optimalizácia pre vyhľadávače.

História SEO siaha do 90-tych rokov minulého storočia keď začalo fulltextové vyhľadávanie prevažovať pred dovtedajšími katalógovými zápismi. Rozmach v optimalizácií web stránok nastal s rozšírením google.

 

Postup pri seo optimalizácii

 
Seo sa dalí na dve základné časti a to on-page seo a off-page seo.
Ako už vyplýva z názvu, v prvej časti sa robia také zmeny na stránke ktoré pozitívne ovplyvnia výsledky vo vyhľadávaní SERP.
Druhá časť sa robí vždy po kvalitne vykonanej prvej časti a ma za účel "podporiť" prvú fázu optimalizácie.
 

 

 On-page SEO

Pri on-page seo optimalizácii sa jedná o nastavenie a správne štrukturovanie web stránky.
Hlavné ciele na ktoré je dobré sa zamerať sú:
 
Správne nastavenie title
Rozdelenie textu do logických častí popmocou nadpisov a podnadpisov h1, h2 až h6
Vyplnenie meta tagov description
Správne použitie kľúčových slov v samotnom texte stránky
Pridanie alternatívnych popisov k obrázkom - alt atribút
 
V prvom rade je ale potrebné určiť ciele ktoré od seo očakávame. Sem patrí hlavne správna analýza kľúčových slov, to znamená na ktoré slová alebo slovné výrazy chceme aby sa stránka dobre umiestňovala.
 
Niekedy je lepšie sa zamerať na viacero menej konkurenčných slov ako iba na jedno kde je veľká konkurencia. Toto sa nazýva v angličtine lang tail.
 
Súhrn návštevnosti z viacerých menej konkurenčných slov môže byť aj niekoľko násobne vyšší ako z jedného hlavného slova. Preto je správna analýza kľúčových slov extrémne dôležitá.
 
Rovnako sem môžeme zaradiť analýzu konkurencie a konkurenčných web stránok.
 
V seo platí jedno nepísané pravidlo a to je obsah je kráľ, čo znamená že najdôležitejšie je písať zaujímavý a pútavý obsah pre návštevníkov, nie sa iba sústrediť na obsah ktorý je zaujímavý pre robotov vyhľadávačov. Správne napísaný obsah zabezpečí kvalitný copywriting.

Off-page SEO

Keď už máme správne nastavené faktory po on-page optimalizácii je možné sa zamerať na získavanie spätných odkazov. Spätné odkazy vo všeobecnosti zahŕňajú celé off-page seo. Jedná sa hlavne o:
 
registrácia do internetových katalógov
výmeny odkazov medzi príbuznými stránkami
social networking
kúpa odkazov
linkbaiting - vytváranie takého obsahu ktorý motivuje webmastrov odkazovať na našu www stránku
 
V prípade že je kladený veľký dôraz na internetovú verziu internetového obchodu, alebo web prezentáciu je veľmi vhodné aplikovať tzv. hardcore seo. Jedná sa o optimalizáciu s maximálnym dôrazom na výsledky. Existujú vysoko konkurenčné prostredia kde prakticky nie je možné dosiahnuť požadovaných výsledkov bez takéhoto druhu seo.
seo služby